Risk Management Representative

Sorumluluklar
• Olası riskleri tanımlamak ve analiz etmek için değerlendirmeler yapın
• Sonuçlarını göz önünde bulundurarak her bir riskin ağırlığını değerlendirin
• Denetim süreçleri ve prosedürleri
• Risk yönetimi kontrolleri ve sistemleri geliştirmek
• Potansiyel riskleri ortadan kaldırmak veya azaltmak için tasarım süreçleri
• Krizleri yönetmek için acil durum planları oluşturun
• Zayıf yönleri bulmak için mevcut politikaları ve prosedürleri değerlendirin
• Raporlar hazırlayın ve önerilerde bulunun
• Çözümlerin ve planların uygulanmasına yardımcı olun
• Çalışanların risk farkındalığını değerlendirmek ve gerektiğinde eğitmek

Gereksinimler
• İşletme, Finans veya ilgili bir alanda BSc/BA
• Risk Yöneticisi olarak kanıtlanmış deneyim
• Risk değerlendirmesi ve kontrolü bilgisi
• Denetim ve raporlama prosedürleri konusunda deneyim
• Güçlü bilgisayar ve araştırma becerileri; analiz yazılımı bilgisi tercih edilir (örneğin, İstatistiksel Analiz Yazılımı veya SAS)
• Problem çözme yeteneğine sahip analitik zihin
• Mükemmel iletişim ve sunum becerileri
• Profesyonel Risk Yöneticisi (PRM) sertifikası bir artıdır